Please fill all required fields
  heading_qqc.png
      Made by: Daniel Berndtsson, daniel(at)danielb(.)se    
         
         
         
    Informasjon  
           
    Dette programmet vil automatisk dimensjonere et infiltrasjons- eller fordrøyningsanlegg med Wavin Q-Bic overvannskassetter. Det vil samtidig gi forslag til det mest kosteffektive lengde-bredde-høyde-forhold. Programmet hensyntar kostnader forbundet med: materialer, utgraving, tilbakefylling, montering og nødvendige maskinkostnader.

  Programmet er tilpasset norske forhold, og beregningene er i henhold til anbefalinger fra Norsk Vann og bestemmelser i Veinormal 018, Statens Vegvesen. Arbeids- og maskinkostnader er hentet fra Holte Byggsafe sin prisdatabase. Nedbørsdata er hentet fra Meteorologisk Institutt sine målestasjoner. Konferer alltid teknisk avdeling hos Wavin eller en VA-konsulent før du benytter deg av resultatene fra dette programmet.

  Ved spørsmål, kontakt:
  Vidar Handal, Norsk Wavin, +47 22 30 92 50.
   
  http://cms.esi.info/Media/logos/WavinIntesio_LG.jpg
   
     
         
         
         
       
   
  HBS-logo350_vit.jpg
   
   
     
     
       
         
        Fyll ut den nødvendige informasjonen under 'Prosjektinformasjon'. Klikk deretter på 'Resultat' for å se regnestykket og få rapport med resultatene.

  Begynn ved å velge enten 'Infiltrasjonskalkulator' eller 'Fordrøyningskalkulator' til høyre. Angi deretter noen av arealene samt tillatt utslippsmengde til offentlig avløpsnett alternativt infiltrasjonsevne. Alle felter med rød stjerne må fylles i.
   
         
         
         
         
         
     
  © Norsk Wavin AS Oppdatert 21.12.12 v.2.1 (DABE)